Prawda


Życie jest oczekiwaniem na przemianę…

Doganiam myśli od wczoraj,
Zabiegam o wizje przyszłości,
Oddalam teraźniejszość.

A gdybym popatrzył w oczy marzeń,
A gdybym śmiech sprzedał,
A gdybym rozdmuchał szczerość,
A gdybym prawdę pogłaskał…

+++

Nelly – Just A Dream