Odwracam


chmury

Marzenia biegnące za oknem zapraszam do siebie.

Odwracam kolory tęsknoty, patrzę na nie z bliska,
Odwracam myśli nabite w oczekiwanie, na radość słońca,
Odwracam miłe wspomnienia, w zaniechanie.

Zabiegam o to, co dla mnie dobre,
Zabiegam o inne marzenia,
Zabiegam o dar niepamięci.

Odwracam się od siebie,
Odwracam horyzont pragnień,
Odwracam samotność do przodu.

+++

Jude Tommy – Give it back