Odklejam


zapalam

Zahaczam lotem myśli o swoje ciało.

Odklejam świadomość od chcenia,
Odrywam pazury skraplające samotność,
Ustawiam pragnienia w szeregu kolejnych zdarzeń.
Zastawiam pułapki na bezdomne myśli,
Gniewam się, na biegnące wspomnieniami lasy,
Zakrywam oczy w ukryciu bladnących ciał,
Przybiegam po worek nowych marzeń,
Odklejam swoje jestestwo i wędruje dalej…

+++

Des’ree – I’m Kissing You