Oddycham


Oddycham pogodą Twojego serca.

W Twoim uśmiechu jest tyle radości,
W Twoich ustach czai się przysmak,
W Twoich oczach jest panorama miłości.

Oddycham Twoimi myślami,
Cieszę się z Twoich marzeń,
Kocham nasze chwile,
Oddycham naszą przyszłością.

+++

The Police – Every Breath You Take