Czułem

Czułem

Odczucia gonią zamiary…

Każdy prezentuje swoje możliwości,
Teatr sytuacji przyciąga uwagę,
Zawsze gdzieś w tle tli się nadzieja…

Czułem, że też tak potrafię,
Czułem, że mogę więcej,
Czułem, że natchnienie mnie dogania,
Czułem, że już nic nie potrafię…