Czasem


Czasem moje myśli zachodzą na siebie…

Dotykam przyszłości,
Spowalniam teraźniejszość,
Uśmiecham się do dzisiaj…

Czasem oddalam przyszłość,
Czasem widuję jutro,
Czasem przemieszczam siebie,
Zawsze kocham Ciebie…

+++

Norah Jones – What Am I To You?